Odporúčame navštíviť v Bratislave

SLAVÍN

Slavín je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Monumentálny pamätník vrátane cintorína je pietnym miestom. Sú tu pochovaní vojaci Sovietského zväzu, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy začiatkom apríla 1945. Na Slavíne je pochovaných 6845 vojakov. Monumentálny žulový pylón má výšku 39,5 metra. Na vrchole sa nachádza 11 metrová socha (od Alexandra Trizuljaka) sovietskeho víťazného vojaka vztyčujúceho vlajku.

MICHALSKÁ BRÁNA A VEŽA

Michalská brána je jediná zachovaná brána z pôvodných štyroch v bratislavskom mestskom opevnení, dnes pamiatka v Starom meste.

STARÁ RADNICA

Stará radnica je historická budova na Hlavnom námestí a patrí medzi najstaršie budovy v Bratislave. 
Budova sa používala ako mestská radnica od 15. storočia do neskorého 19. storočia. V tom období slúžila aj iným účelom, napríklad ako väzenie, mincovňa, miesto konania obchodov a osláv. Používala sa ako depozitár zbrojnice a mestský archív. Momentálne sa v budove nachádza Mestské múzeum s expozíciou o histórii Bratislavy. Medzi vystavované exponáty patria nástroje na mučenie, staromestské žaláre, historické zbrane, brnenia, maľby a miniatúry. Jednou z atrakcií je aj delová guľa vstavaná do steny veže, ktorú vystrelili Napoleonovi vojaci v 19. storočí.
LOFT Hotel Bratislava **** Štefánikova 4 - 811 05 Bratislava
Tel. : + 421 2 575 11 000 | + 421 2 575 11 001
reception@lofthotel.sk
© 2024 LOFT Hotel Bratislava. All rights reserved.